انتشارات آرسا / كارشناس حراست فناوری اطلاعات

كارشناس حراست فناوری اطلاعاتكارشناس حراست فناوری اطلاعات
283,500 تومان 315,000 تومان

كارشناس حراست فناوری اطلاعات

283,500 تومان 315000 تومان

كارشناس حراست فناوری اطلاعات

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی امنیت اطلاعات
- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه