هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی

قیمت نسخه چاپی : 319,500 تومان 355,000 تومان

کتاب جامع استخدام هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- ساختمان سازی
- نازک کاری ساختمان
- اسکلت سازی ساختمان
- نقشه کشی ساختمان
- نقشه برداری ساختمان
- فناوری های ساختمان
- دانش فنی پایه (ساختمان)
- دانش فنی تخصصی (ساختمان)
- نقشه کشی فنی رایانه ای (معماری و ساختمان)

عنوان کتاب هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی
نویسنده مولفین آرسا
مترجم
تعداد صفحه 459

کتاب جامع استخدام هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- ساختمان سازی
- نازک کاری ساختمان
- اسکلت سازی ساختمان
- نقشه کشی ساختمان
- نقشه برداری ساختمان
- فناوری های ساختمان
- دانش فنی پایه (ساختمان)
- دانش فنی تخصصی (ساختمان)
- نقشه کشی فنی رایانه ای (معماری و ساختمان)