دبير تربيت بدني - حيطه تخصصي

قیمت نسخه چاپی : 216,000 تومان 240,000 تومان

کتاب جامع استخدام دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.


این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه های هفتم/ هشتم و نهم
- راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه های دهم/ یازدهم و دوازدهم

عنوان کتاب دبير تربيت بدني - حيطه تخصصي
نویسنده مولفين آرسا
مترجم
تعداد صفحه 300

کتاب جامع استخدام دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.


این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه های هفتم/ هشتم و نهم
- راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه های دهم/ یازدهم و دوازدهم