دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی

قیمت نسخه چاپی : 256,500 تومان 285,000 تومان

کتاب جامع استخدام دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل خلاصه دروس و تست از کتاب های زیر است:
- معلم فرهنگ و هنر پایه هفتم
- راهنمای معلم فرهنگ و هنر
- مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2
- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز
- هنر و تمدن اسلامی

عنوان کتاب دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی
نویسنده مولفین آرسا
مترجم
تعداد صفحه 304

کتاب جامع استخدام دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل خلاصه دروس و تست از کتاب های زیر است:
- معلم فرهنگ و هنر پایه هفتم
- راهنمای معلم فرهنگ و هنر
- مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2
- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز
- هنر و تمدن اسلامی