كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي - گروه 1

قیمت نسخه چاپی : 827,000 تومان 919,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی
- برنامه ریزی استراتژیک
- آمار کاربردی
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور

برچسب ها

عنوان کتاب كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي - گروه 1
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 1149این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی
- برنامه ریزی استراتژیک
- آمار کاربردی
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور