بانكدار گروه حقوقی

قیمت نسخه چاپی : 1,352,000 تومان 1,503,000 تومان

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- حقوق اساسی
- حقوق تجارت
- حقوق جزای عمومی
- حقوق جزای اختصاصی
- حقوق مدنی

عنوان کتاب بانكدار گروه حقوقی
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 1879

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- حقوق اساسی
- حقوق تجارت
- حقوق جزای عمومی
- حقوق جزای اختصاصی
- حقوق مدنی