بانكدار گروه امور مالي

قیمت نسخه چاپی : 556,000 تومان 618,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- پول، ارز و بانکداری
- اصول علم اقتصاد
- مبانی سازمان و مدیریت

برچسب ها

عنوان کتاب بانكدار گروه امور مالي
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 773این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- پول، ارز و بانکداری
- اصول علم اقتصاد
- مبانی سازمان و مدیریت