كتاب جامع دروس عمومي- 6 درس

قیمت نسخه چاپی : 448,200 تومان 498,000 تومان
برچسب ها

كتاب های نشر آرسابانک تجارتوزارت بهداشتکاردان بهداشت خانوادهکاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری هاکارشناس آزمایشگاه تشخیص طبیکارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتیکارشناس امور آموزشیکارشناس امور پژوهشيکارشناس امور پشتيبانیکارشناس امور حقوقیکارشناس امور دانشجویانکارشناس امور مالیکارشناس بهداشت محیطکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری هاکارشناس تاسیساتکارشناس تعالی سازمانی سلامتکارشناس خریدکارشناس سلامت روانکارشناس شبکهکارشناس طراحی و تحلیل نرم افزارکارشناس منابع انسانیکارشناس هوشبریپرستارفوریت های پزشکی پیش بیمارستانیمامامتصدی امور دفتری و بایگانیمددکار بهداشتی درمانیمربی خدمات بهداشتیمنابع عمومی (تمامی آزمون ها)نگهبانكارآزمای اقتصاد سلامتكاردان آزمایشگاه تشخیص طبیكاردان بهداشت محیطكاردان هوشبریكارشناس امور اجرایی سلامتكارشناس امور دفتریكارشناس برقكارشناس برنامه و بودجهكارشناس بهداشت خانوادهكارشناس پیشگیری، درمان و كاهش آسیب اعتیادكارشناس تغذیهكارشناس توسعه مدیریتكارشناس روابط عمومی و خبركارشناس ساختمانكارشناس سخت افزاركارشناس سلامت اجتماعی
عنوان کتاب كتاب جامع دروس عمومي- 6 درس
نویسنده مولفین آرسا
مترجم ---
تعداد صفحه 682