کتاب جامع دروس عمومی- ۶ درس

قیمت نسخه چاپی : 489,600 تومان 544,000 تومان
برچسب ها

سازمان ثبت اسناد و املاكاختصاصي معلولانسازمان تامین اجتماعیوزارت بهداشتکاردان بهداشت خانوادهکاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری هاکارشناس آزمایشگاه تشخیص طبیکارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتیکارشناس امور آموزشیکارشناس امور پژوهشيکارشناس امور پشتيبانیکارشناس امور حقوقیکارشناس امور دانشجویانکارشناس امور مالیکارشناس بهداشت محیطکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری هاکارشناس تاسیساتکارشناس تعالی سازمانی سلامتکارشناس خریدکارشناس سلامت روانکارشناس شبکهکارشناس طراحی و تحلیل نرم افزارکارشناس منابع انسانیکارشناس هوشبریفوریت های پزشکی پیش بیمارستانیپرستارمامامتصدی امور دفتری و بایگانیمددکار بهداشتی درمانیمربی خدمات بهداشتیمنابع عمومی (تمامی آزمون ها)نگهبانكارآزمای اقتصاد سلامتكاردان آزمایشگاه تشخیص طبیكاردان بهداشت محیطكاردان هوشبریكارشناس امور اجرایی سلامتكارشناس امور دفتریكارشناس برقكارشناس برنامه و بودجهكارشناس بهداشت خانوادهكارشناس پیشگیری، درمان و كاهش آسیب اعتیادكارشناس تغذیهكارشناس توسعه مدیریتكارشناس روابط عمومی و خبركارشناس ساختمانكارشناس سخت افزاركارشناس سلامت اجتماعی
عنوان کتاب کتاب جامع دروس عمومی- ۶ درس
نویسنده مولفین آرسا
مترجم ---
تعداد صفحه 682