مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی (فتحی)

قیمت نسخه چاپی : 249,000 تومان 277,000 تومان

326 صفحه (درسنامه - تست)


عنوان کتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی (فتحی)
نویسنده فرهادفتحی
مترجم ---
تعداد صفحه 326

326 صفحه (درسنامه - تست)