0
جمع قیمت:0 تومان

سیاست حفظ حریم خصوصی

  • نشر آرسا نهایت تلاش خود را در راستای حفظ امنیت اطلاعات شخصی کاربران به کار برده و از این اطلاعات در جهت سرویس دهی بهتر و پاسخ دهی به موقع و مناسب استفاده می کند.
  • نشر آرسا جهت ثبت و ارسال سفارش و موارد مشابه به اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، شماره تماس، آدرس و ... نیاز دارد که آن را از کاربر دریافت می کند.
  • اطلاعاتی مانند نشانی IP ، کوکی، دفعات بازدید، مدت زمان بازدید،‌ نسخه‌ی مرورگر و ... به صورت خودکار از سیستم کاربر دریافت و محاسبه می گردد.
  • اطلاعات مربوط به سفارشات و پرداخت ها به مدت یکسال نگهداری می شود.