0
جمع قیمت:0 تومان
276000 تومان
41000 تومان

هنرآموز گرافیك (1)

576 صفحه
هنر آموز گرافیک (۱)
سری کتاب های آرسا استخدام
ویژه استخدام آموزش و پرورش


شامل مباحث:
- عکاسی

- کاربرد کامپیوتر و چاپ در گرافیک

- کارگاه گرافیکدرسنامه -سوالات تالیفی و آزمونبرای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Play

114000 تومان
17000 تومان

هنرآموز گرافیك (2)

334 صفحه


برای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Play